Huyện Mê Linh và Gia Lâm hỗ trợ người thuộc hộ nghèo và cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện - Thắm Bưu Điện
Tôi tham gia BHXH tự nguyện vì muốn có lương hưu - một điểm tựa khi về già, phòng khi ốm đau có BHYT chi trả. Có, tôi muốn tham gia.

Thắm Bưu Điện.

Huyện Mê Linh và Gia Lâm hỗ trợ người thuộc hộ nghèo và cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện

Cover Image for Huyện Mê Linh và Gia Lâm hỗ trợ người thuộc hộ nghèo và cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện
Lỗ Long
Hồ Thị Thắm(Thắm Bưu Điện)
Đã đăng bởi Bưu điện xã Tự Lập

UBND và Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ thêm kinh phí tham gia BHXH tự nguyện cho người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính huyện, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (xem đường đi)
Điện thoại: Tổng đài 024.35211365024.35235088

  • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả:
  • Bộ phận Quản lý thu: 
  • Bộ phận Sổ, thẻ: 
  • Bộ phận Chính sách: 
  • Bộ phận Kế toán: 024.35235021
Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Mê Linh

Theo đó, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và từ ngân sách thành phố Hà Nội theo Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND, hai huyện sẽ trích quỹ Vì người nghèo huyện để hỗ trợ toàn bộ kinh phí đóng cho người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện trong 2 tháng, tháng 11 và 12/2022. 

Cụ thể, tại Kế hoạch số 37/KH-UBMTTQ-UBND của huyện Mê Linh, huyện sẽ trích kinh phí từ Quỹ vì người nghèo hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo là 30%, người thuộc hộ cận nghèo là 40% mức phí khi tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, Quỹ Vì người nghèo xã, thị trấn (thuộc huyện Mê Linh) sẽ hỗ trợ thêm khoản kinh phí 10% còn lại. 

Tư vấn miễn phí Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Hồ Thị Thắm – Nhân viên chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bưu điện xã Tự Lập (cạnh trạm y tế xã)

Những người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ thêm là người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, được UBND huyện công nhận tại Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 và có nhu cầu hỗ trợ; trong độ tuổi lao động, có hộ khẩu thường trú tại huyện Mê Linh, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Theo rà soát, toàn huyện có 1.203 người thuộc hộ nghèo và cận nghèo được hưởng hỗ trợ trong đợt này, với tổng kinh phí hỗ trợ từ quỹ Vì người nghèo của huyện Mê Linh và 18 xã, thị trấn thuộc huyện là 394.152.000 đồng.

Tại Kế hoạch số 242/KHLT-UBND-UBMTTQ, huyện Gia Lâm hỗ trợ 50% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo.

Toàn huyện hiện có 406 người trong diện được hỗ trợ, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ là 92.070.000 đồng.

Tại kế hoạch cũng hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện hỗ trợ theo 6 bước:

Bước 1: Trên cơ sở kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm, UBND các xã/thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu của đối tượng, chuyển tờ khai (Mẫu 01) để đối tượng tự nguyện đăng ký, đề nghị hỗ trợ và có cam kết tiếp tục tự nguyện đóng BHXH trong năm 2023 và các năm tiếp theo. 

Bước 2: UBND các xã/thị trấn lập danh sách người tham gia (Mẫu 02) gửi cơ quan BHXH huyện để tổng hợp (mẫu 03) đối tượng toàn huyện, xác định mức hỗ trợ theo quy định (từ ngày 11/11 đến 17/11/2022).

Bước 3: Căn cứ danh sách tổng hợp đối tượng tham gia của BHXH huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện kiểm tra, đối chiếu danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (từ ngày 22/11 đến ngày 24/11/2022).

Bước 4: BHXH huyện tham mưu văn bản trình UBND huyện quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện (từ ngày 22/11 đến ngày 24/11/2022).  

Bước 5: UB Mặt trận Tổ quốc huyện và các xã/thị trấn thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện về BHXH huyện (từ ngày 25/11 đến ngày 28/11/2022). 

Bước 6: BHXH huyện thực hiện cấp sổ BHXH cho người tham gia, giải quyết các chế độ, chính sách BHXH theo quy định (từ ngày 29/11 đến 31/11/2022).

Hồ Thị Thắm


Bạn có muốn chia sẻ bài viết này với người khác không?
Nếu thấy bài viết hay, đừng quên chia sẻ cho mọi người nhé!

Nhiều câu chuyện hơn