Đóng BHXH tự nguyện, khi mất người thân được hưởng quyền lợi gì? - Thắm Bưu Điện
Tôi tham gia BHXH tự nguyện vì muốn có lương hưu - một điểm tựa khi về già, phòng khi ốm đau có BHYT chi trả. Có, tôi muốn tham gia.

Thắm Bưu Điện.

Đóng BHXH tự nguyện, khi mất người thân được hưởng quyền lợi gì?

Cover Image for Đóng BHXH tự nguyện, khi mất người thân được hưởng quyền lợi gì?
Lỗ Long
Hồ Thị Thắm(Thắm Bưu Điện)
Đã đăng bởi Bưu điện xã Tự Lập

Nội dung câu hỏi:

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm để hưởng lương hưu. Khi tôi đóng đủ 20 năm sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng đến khi mất? Nếu như đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm, chẳng may qua đời, thân nhân của tôi có được hưởng trợ cấp gì không?

BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Trường hợp bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng chẳng may bị chết thì người thân của bạn sẽ được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần. 

– Trợ cấp mai táng: Theo Điều 80 Luật bảo hiểm xã hội, những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở nếu NLĐ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;

– Trợ cấp tuất: Hiện nay, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mất thì thân nhân không được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà chỉ có thể nhận một lần. Mức hưởng được quy định tại khoản 2, Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điều 79 của luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu bạn có câu hỏi có thể liên hệ trực tiếp hoặc gọi 0978333963 để được hỗ trợ ngay.

Hồ Thị Thắm – Đại lý thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Bưu điện xã Tự Lập

Bạn có muốn chia sẻ bài viết này với người khác không?
Nếu thấy bài viết hay, đừng quên chia sẻ cho mọi người nhé!

Nhiều câu chuyện hơn