Được hoàn trả tiền BHYT hộ gia đình? - Hồ Thắm
Nhận 66.000₫/tháng tiền hỗ trợ khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cùng Hồ Thị Thắm. Đăng ký ngay.

Thắm Bưu Điện.

Được hoàn trả tiền BHYT hộ gia đình?

Cover Image for Được hoàn trả tiền BHYT hộ gia đình?
Đã đăng bởiBưu điện xã Tự Lập

Tôi đã mua BHYT Tự nguyện theo hộ gia đình, nhưng sau khi đi làm, doanh nghiệp yêu cầu tôi mua BHYT theo doanh nghiệp vì mua theo DN là ưu tiên thứ nhất. Vậy tôi có được hoàn trả tiền BHYT mua theo hộ gia đình, và cần làm những hồ sơ gì để được hoàn trả lại số tiền đó? Tôi có thể nhờ người thân lấy số tiền hoàn trả không (khi có BHYT và CCCD của tôi)?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Theo Điều 20, văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định về việc hoàn trả tiền đóng BHYT

1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 (Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình) được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

1.1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT).

2. Số tiền hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

2.1. Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này.

Như vậy, bạn sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT hộ gia đình kể từ ngày thẻ BHXH doanh nghiệp có giá trị sử dụng đến hết thời hạn giá trị sử dụng ghi trên thẻ BHYT hộ gia đình. Đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn tham gia BHYT để được hướng dẫn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) để được hoàn trả số tiền đóng BHYT theo quy định. Việc bạn muốn nhờ người thân nhận tiền hoàn trả phải có ủy quyền theo quy định của pháp luật.


Nhiều câu chuyện hơn

Cover Image for Thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội thăm Bưu điện văn hoá xã Tự Lập (huyện Mê Linh)

Thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội thăm Bưu điện văn hoá xã Tự Lập (huyện Mê Linh)

Ngày 25/2, đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đã tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại hai xã: Liên Mạc và Tự Lập (huyện Mê Linh) Đọc bài viết tại đây https://kinhtedothi.vn/ha-noi-tham-dinh-hai-xa-nong-thon-moi-nang-cao-cua-huyen-me-linh.html

Cover Image for Chi tiết lương hưu được nhận khi giảm thời gian đóng BHXH

Chi tiết lương hưu được nhận khi giảm thời gian đóng BHXH

Một số đề xuất mới liên quan tới cách tính lương hưu trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, với đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để có lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.