Mua BHYT hộ gia đình không cùng lúc vẫn được miễn giảm - Thắm Bưu Điện
Tôi tham gia BHXH tự nguyện vì muốn có lương hưu - một điểm tựa khi về già, phòng khi ốm đau có BHYT chi trả. Có, tôi muốn tham gia.

Thắm Bưu Điện.

Mua BHYT hộ gia đình không cùng lúc vẫn được miễn giảm

Cover Image for Mua BHYT hộ gia đình không cùng lúc vẫn được miễn giảm
Thắm Hồ
Hồ Thị Thắm(Thắm Bưu Điện)
Đã đăng bởi Bưu điện xã Tự Lập

Khi các thành viên hộ gia đình gia hạn thẻ BHYT online vào các thời điểm khác nhau nhưng trong năm tài chính thì đều được giảm trừ các mức đóng BHYT. Năm tài chính được xác định từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12 của năm.

Xem thêm: Mua BHYT hộ gia đình không cùng lúc vẫn được miễn giảm Xem thêm: Mua BHYT hộ gia đình không cùng lúc vẫn được miễn giảm

Theo phản ánh của ông Lê Dũng (Yên Bái), Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định:

“e) Mức đóng BHYT của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau:

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng gia hạn thẻ BHYT online theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính”.

Ông Dũng hỏi, tham gia trong năm tài chính nghĩa là như thế nào?

Ví dụ: Nhà có 3 người A, B, C; người A, B đóng tiền tham gia BHYT trong năm 2018; người C đóng tiền tham gia năm 2019, vậy người C có được giảm trừ tiền không? Là thời điểm 1 trong số các thành viên đóng tiền tham gia BHYT trong năm mà các thành viên còn lại thẻ BHYT còn hạn sử dụng tại thời điểm người kia đóng tiền là được giảm trừ, hay tại thời điểm thẻ của người đóng tiền bắt đầu có hạn sử dụng và thẻ của các thành viên khác vẫn còn hạn sử dụng?

Việc giảm trừ theo quy định “các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính”, vậy trong hộ gia đình có 3 người, 2 người tham gia trước còn 1 người chưa tham gia vậy người thứ 2 tham gia trước đó có được giảm trừ hay không? Nếu không được giảm trừ thì khi người thứ 3 tham gia theo quy định được giảm trừ 60%, vậy người thứ 2 tham gia trước đó có được truy giảm số tiền giảm trừ 70% không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính mức đóng BHYT của người thứ nhất bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, khi các thành viên hộ gia đình tham gia BHYT vào các thời điểm khác nhau nhưng trong năm tài chính thì đều được giảm trừ các mức đóng BHYT theo quy định trên. Năm tài chính được xác định từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12 của năm (ví dụ năm tài chính 2019 là từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2019).

Như ví dụ ông nêu, hộ gia đình có ba người A, B, C. Người A, B đóng tiền tham gia BHYT năm 2018 thì tại thời điểm tham gia năm 2018 người A đóng đầu tiên thì mức đóng sẽ bằng 4,5% mức lương cơ sở, người B đóng thứ 2 thì mức đóng sẽ bằng 70% mức đóng của người A (hai người A và B trong hộ gia đình cùng tham gia BHYT trong năm tài chính 2018). Sang năm 2019, khi người C đóng tiền tham gia năm 2019 (thành viên hộ gia đình phát sinh tham gia đầu tiên trong năm tài chính 2019) thì mức đóng sẽ bằng 4,5% mức lương cơ sở, khi thẻ BHYT của người A và người B hết hạn sử dụng và tái tục tham gia tiếp trong năm 2019 thì mức đóng BHYT của người A và người B lần lượt bằng 70% và 60% mức đóng của người C (ba người C, A, B cùng tham gia BHYT trong năm tài chính 2019).

Theo Chinhphu.vn


Bạn có muốn chia sẻ bài viết này với người khác không?
Nếu thấy bài viết hay, đừng quên chia sẻ cho mọi người nhé!

Nhiều câu chuyện hơn