Quy định mới nhất về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế - Hồ Thắm
Nhận 66.000₫/tháng tiền hỗ trợ khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cùng Hồ Thị Thắm. Đăng ký ngay.

Thắm Bưu Điện.

Quy định mới nhất về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế

Cover Image for Quy định mới nhất về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế
Đã đăng bởiBưu điện xã Tự Lập

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 62/QĐ-BYT (Quyết định 62) về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT).

Quyết định 62 sửa đổi 3 thủ tục hành chính cấp T.Ư gồm: cấp thẻ BHYT lần đầu; cấp lại và đổi thẻ BHYT, có hiệu lực từ ngày ký ban hành 12.1.2023.

Theo Quyết định 62, thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi theo quy định của luật BHYT. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT.

Trình tự thực hiện thủ tục cấp thẻ BHYT được thực hiện như sau:

Bước 1: người tham gia BHYT lần đầu ghi tờ khai tham gia; hoặc điều chỉnh thông tin và danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT (đối với người tham gia theo hộ gia đình).

Bước 2: người tham gia nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) và chờ ký trong giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT.

Bước 3: cán bộ bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện kiểm tra, nhận tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế; ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ BHYT.

Cơ quan BHXH tỉnh, huyện giải quyết thủ tục hành chính cấp thẻ BHYT. Thời hạn giải quyết trong 10 ngày làm việc.


Nhiều câu chuyện hơn

Cover Image for Thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội thăm Bưu điện văn hoá xã Tự Lập (huyện Mê Linh)

Thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội thăm Bưu điện văn hoá xã Tự Lập (huyện Mê Linh)

Ngày 25/2, đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đã tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại hai xã: Liên Mạc và Tự Lập (huyện Mê Linh) Đọc bài viết tại đây https://kinhtedothi.vn/ha-noi-tham-dinh-hai-xa-nong-thon-moi-nang-cao-cua-huyen-me-linh.html

Cover Image for Chi tiết lương hưu được nhận khi giảm thời gian đóng BHXH

Chi tiết lương hưu được nhận khi giảm thời gian đóng BHXH

Một số đề xuất mới liên quan tới cách tính lương hưu trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, với đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để có lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.