Quy định mới nhất về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế - Thắm Bưu Điện
Tôi tham gia BHXH tự nguyện vì muốn có lương hưu - một điểm tựa khi về già, phòng khi ốm đau có BHYT chi trả. Có, tôi muốn tham gia.

Thắm Bưu Điện.

Quy định mới nhất về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế

Cover Image for Quy định mới nhất về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế
Lỗ Long
Hồ Thị Thắm(Thắm Bưu Điện)
Đã đăng bởi Bưu điện xã Tự Lập

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 62/QĐ-BYT (Quyết định 62) về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT).

Quyết định 62 sửa đổi 3 thủ tục hành chính cấp T.Ư gồm: cấp thẻ BHYT lần đầu; cấp lại và đổi thẻ BHYT, có hiệu lực từ ngày ký ban hành 12.1.2023.

Theo Quyết định 62, thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi theo quy định của luật BHYT. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT.

Trình tự thực hiện thủ tục cấp thẻ BHYT được thực hiện như sau:

Bước 1: người tham gia BHYT lần đầu ghi tờ khai tham gia; hoặc điều chỉnh thông tin và danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT (đối với người tham gia theo hộ gia đình).

Bước 2: người tham gia nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) và chờ ký trong giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT.

Bước 3: cán bộ bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện kiểm tra, nhận tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế; ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ BHYT.

Cơ quan BHXH tỉnh, huyện giải quyết thủ tục hành chính cấp thẻ BHYT. Thời hạn giải quyết trong 10 ngày làm việc.


Bạn có muốn chia sẻ bài viết này với người khác không?
Nếu thấy bài viết hay, đừng quên chia sẻ cho mọi người nhé!

Nhiều câu chuyện hơn