Trường hợp đóng 20 năm bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu - Thắm Bưu Điện
Tôi tham gia BHXH tự nguyện vì muốn có lương hưu - một điểm tựa khi về già, phòng khi ốm đau có BHYT chi trả. Có, tôi muốn tham gia.

Thắm Bưu Điện.

Trường hợp đóng 20 năm bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu

Cover Image for Trường hợp đóng 20 năm bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu
Lỗ Long
Hồ Thị Thắm(Thắm Bưu Điện)
Đã đăng bởi Bưu điện xã Tự Lập

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về điều kiện hưởng lương hưu sau khi đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội.

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng đủ bảo hiểm xã hội 20 năm nhưng tuổi hưu trí thiếu 10 tháng. Muốn về hưu nhưng tự đóng bảo hiểm xã hội đủ 10 tháng có được không?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2021 đã điều chỉnh quy định về tuổi nghỉ hưu và ngày 18.11.2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

Theo các quy định nêu trên có nội dung quy định về tuổi nghỉ hưu thay đổi kể từ ngày 1.1.2021 như sau:

a) Tuổi nghỉ hưu của người lao động có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

b) Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu nếu có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội và thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

– Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm (NNĐHNH) hoặc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

– Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021);

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

– Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc NNĐHNH hoặc đặc biệt NNĐHNH và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021) từ đủ 15 năm trở lên.

c) Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, nếu có đủ một trong các điều kiện sau:

– Trong 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

– Có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người lao động có 20 năm đóng BHXH mà bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành thì không quy định giới hạn về tuổi.

Câu hỏi của bạn đọc chưa nêu rõ thông tin để tra cứu và giải đáp thắc mắc cụ thể. Căn cứ các quy định về điều kiện nghỉ hưu nêu trên nếu bạn đọc đã có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội thì có thể bảo lưu thời gian công tác đã tham gia Bảo hiểm xã hội đến khi đủ tuổi để được giải quyết hưởng chế độ hưu trí.

#Bảo hiểm xã hội #Bộ luật Lao động #Nghỉ hưu #Lương hưu #VssID #Hưởng lương hưu qua VSSID


Bạn có muốn chia sẻ bài viết này với người khác không?
Nếu thấy bài viết hay, đừng quên chia sẻ cho mọi người nhé!

Nhiều câu chuyện hơn

Cover Image for Các bước đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Các bước đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Chỉ cần thực hiện vài thao thác trên VNeID, người dân Hà Nội đã có thể làm xong thủ tục cấp phiếu Lý lịch tư pháp. Bước 1: Truy cập ứng dụng VNeID, vào mục Thủ tục hành chính, chọn tiện ích Cấp phiếu Lý lịch tư pháp. Sau khi nhập mật khẩu ứng dụng, trong giao […]

Thắm Hồ
Hồ Thị Thắm(Thắm Bưu Điện)