Trường hợp đóng 20 năm bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu - Hồ Thắm
Nhận 66.000₫/tháng tiền hỗ trợ khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cùng Hồ Thị Thắm. Đăng ký ngay.

Thắm Bưu Điện.

Trường hợp đóng 20 năm bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu

Cover Image for Trường hợp đóng 20 năm bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu
Đã đăng bởiBưu điện xã Tự Lập

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về điều kiện hưởng lương hưu sau khi đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội.

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng đủ bảo hiểm xã hội 20 năm nhưng tuổi hưu trí thiếu 10 tháng. Muốn về hưu nhưng tự đóng bảo hiểm xã hội đủ 10 tháng có được không?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2021 đã điều chỉnh quy định về tuổi nghỉ hưu và ngày 18.11.2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

Theo các quy định nêu trên có nội dung quy định về tuổi nghỉ hưu thay đổi kể từ ngày 1.1.2021 như sau:

a) Tuổi nghỉ hưu của người lao động có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

b) Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu nếu có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội và thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

– Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm (NNĐHNH) hoặc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

– Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021);

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

– Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc NNĐHNH hoặc đặc biệt NNĐHNH và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021) từ đủ 15 năm trở lên.

c) Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, nếu có đủ một trong các điều kiện sau:

– Trong 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

– Có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người lao động có 20 năm đóng BHXH mà bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành thì không quy định giới hạn về tuổi.

Câu hỏi của bạn đọc chưa nêu rõ thông tin để tra cứu và giải đáp thắc mắc cụ thể. Căn cứ các quy định về điều kiện nghỉ hưu nêu trên nếu bạn đọc đã có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội thì có thể bảo lưu thời gian công tác đã tham gia Bảo hiểm xã hội đến khi đủ tuổi để được giải quyết hưởng chế độ hưu trí.

#Bảo hiểm xã hội #Bộ luật Lao động #Nghỉ hưu #Lương hưu #VssID #Hưởng lương hưu qua VSSID


Nhiều câu chuyện hơn

Cover Image for Thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội thăm Bưu điện văn hoá xã Tự Lập (huyện Mê Linh)

Thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội thăm Bưu điện văn hoá xã Tự Lập (huyện Mê Linh)

Ngày 25/2, đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đã tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại hai xã: Liên Mạc và Tự Lập (huyện Mê Linh) Đọc bài viết tại đây https://kinhtedothi.vn/ha-noi-tham-dinh-hai-xa-nong-thon-moi-nang-cao-cua-huyen-me-linh.html

Cover Image for Chi tiết lương hưu được nhận khi giảm thời gian đóng BHXH

Chi tiết lương hưu được nhận khi giảm thời gian đóng BHXH

Một số đề xuất mới liên quan tới cách tính lương hưu trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, với đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để có lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.