Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng lương hưu hay không? - Hồ Thắm
Nhận 66.000₫/tháng tiền hỗ trợ khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cùng Hồ Thị Thắm. Đăng ký ngay.

Thắm Bưu Điện.

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng lương hưu hay không?

Cover Image for Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng lương hưu hay không?
Đã đăng bởiBưu điện xã Tự Lập

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng là một trong các loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức. Khác với hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi tham gia tự nguyện, người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với nhu cầu, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh của mình. Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội  có quy định về các chế độ thuộc bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

” 2. Bảo hiểm xã hội có các chế độ sau đây: a) Hưu trí; b) Tử tuất

Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng các chế độ gồm: nhận lương hưu hàng tháng (khi đủ điều kiện về hưu), nhận các khoản trợ cấp tử tuất như trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng, mai táng phí,… theo quy định pháp luật về điều kiện hưởng chế độ tử tuất.

Như vậy, những người không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu lo lắng không biết làm các nào để được hưởng lương hưu khi về già thì có thể yên tâm khi lựa chọn hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Hãy đến trực tiếp điểm Bưu điện xã Tự Lập cạnh trạm y tế xã gặp Hồ Thị Thắm (thay anh Lập nghỉ) để được hỗ trợ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu.

https://blog.hotham.vn/tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-lan-dau/


Nhiều câu chuyện hơn

Cover Image for Thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội thăm Bưu điện văn hoá xã Tự Lập (huyện Mê Linh)

Thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội thăm Bưu điện văn hoá xã Tự Lập (huyện Mê Linh)

Ngày 25/2, đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đã tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại hai xã: Liên Mạc và Tự Lập (huyện Mê Linh) Đọc bài viết tại đây https://kinhtedothi.vn/ha-noi-tham-dinh-hai-xa-nong-thon-moi-nang-cao-cua-huyen-me-linh.html

Cover Image for Chi tiết lương hưu được nhận khi giảm thời gian đóng BHXH

Chi tiết lương hưu được nhận khi giảm thời gian đóng BHXH

Một số đề xuất mới liên quan tới cách tính lương hưu trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, với đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để có lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.